Abelkonkurransen Niels Henrik Abels matematikkonkurranse The Norwegian Mathematical Olympiad

Internasjonale finaler

Elever som gjør det godt i Abelkonkurransen kan bli invitert til en eller flere internasjonale konkurranser (eller internasjonale finaler). Norske elever deltar for tiden på tre av disse.

IMO - Den internasjonale matematikkolympiaden

I IMO kan hvert land stille med opptil seks deltakere. I tillegg til dette kommer to ledere som har ansvar for utvelging og oversetting av oppgaver, og å rette og "forsvare" sine deltakeres besvarelser for sensorene, samt å passe på sitt lands deltakere.

Det er to sett med oppgaver, hver med tre oppgaver, som skal løses på fire og en halv time. Hver oppgave er verdt sju poeng, så maksimal sum på hele konkurransen er 42 poeng.

Norge ligger som regel midt på treet i IMO. For oss er konkurransen stort sett mellom deltakerne og de nordiske landene seg imellom. I løpet av vår deltakelse – siden 1984 – har Norge samlet alle medaljevalører, inkludert to gullmedaljer.

Laget sendes på en liten treningsleir før selve olympiaden, og de mottar også en del treningsmateriale i posten i forkant av dette.

IMO holdes midt på sommeren hvert år.

Oppgaver fra IMO kan lastes ned her. Enda flere kan hentes fra IMOs hjemmeside.

NMC - Den nordiske matematikkonkurransen

Den nordiske matematikkonkurransen arrangeres hver vår, ikke lenge etter Abelfinalen. Elever fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige deltar, og konkurransen avholdes lokalt på skolene, slik som de første rundene i Abelkonkurransen.

Oppgavesettet består av fire oppgaver, et hvert fra de fire «tradisjonelle områdene»: algebra, geometri, kombinarorikk og tallteori.

Mer informasjon er tilgjengelig på NMCs offisielle hjemmeside.

Baltic Way

Baltic Way er en årlig lagkonkurranse mellom de baltiske landene. Dette inkluderer som regel de landene som grenser til Østersjøen, og noen til (slik som Norge). Konkurransen avholdes til minne om "Baltic Way"-demonstrasjonen i 1989.

Lagene består av fem elever. De 20 oppgavene skal løses på fire og en halv time. Dette er en ekte lagkonkurranse: diskusjon og oppgaveløsning innad i laget er lov og oppfordres.

Baltic Way har ingen offisiell hjemmeside, men Estland har kanskje den mest komplette websiden om BW.

EGMO – European Girls' Mathematical Olympiad

EGMO har vært arrangert siden 2012. Norge deltok første gang i 2013 med to deltakere.

Mer informasjon er tilgjengelig på EGMOs hjemmeside.

Dette nettstedet fungerer bedre med javascript.