Abelkonkurransen Niels Henrik Abels matematikkonkurranse The Norwegian Mathematical Olympiad

Kontakt Abelkonkurransen

Abelkonkurransen er en individuell konkurranse, primært rettet mot elever i videregående skole.

 • E-post: 〈
 • Papirpost:
  Abelkonkurransen
  Institutt for matematiske fag
  NTNU
  7491 Trondheim
 • Telefon: Harald Hanche-Olsen, 7359 3525.

Norsk matematisk forening har det overordnede ansvaret for konkurransen. Se foreningens hjemmeside for kontaktinformasjon.

Dette nettstedet fungerer bedre med javascript.