Abelkonkurransen Niels Henrik Abels matematikkonkurranse The Norwegian Mathematical Olympiad

Om første runde høsten 2018

Det er store endringer på gang i Abelkonkurransen i år: For første gang satser vi på å gjennomføre konkurransen digitalt. Det gjør at mye informasjon på denne siden er noe utdatert. På grunn av sykdom ligger vi dessverre langt bak skjema når det gjelder å få oppdatert denne informasjonen, men vi skal gjøre vårt beste. I mellomtiden, noen punkter av interesse:

 • I likhet med tidligere år er det ingen individuell påmelding til konkurransen. Det er heller ingen påmelding for skoler, men det er viktig at alle skoler som ønsker å være med, er registrert med en eller flere kontaktpersoner hos oss. Disse kontaktpersonene vil motta nødvendig informasjon for å gjennomføre konkurransen. Lærere som er usikre på om deres skole er med på vår kontaktliste, bør ta kontakt med oss for å få avklart det. (For skoler som var med i fjor, er dette normalt ikke noe problem, hvis ikke kontaktpersonen(e) har sluttet eller fått andre oppgaver.) Vi vil i nær fremtid sende en mail til alle våre kontaktpersoner ved skolene med litt mer informasjon. Elever som ønsker å være med, tar kontakt med sin matematikklærer.
 • Det er vårt ønske at skolene benytter tilsvarende fremgangsmåte som når de arrangerer digital eksamen ved skolen, og for øvrig holder oppsyn med elevene for å unngå juks.
 • Det vil fortsatt være mulig å gjennomføre prøven på papir for elever som av en eller annen grunn ikke er i stand til å logge inn via FEIDE, eller der tekniske grunner gjør digital gjennomføring umulig.
– Harald Hanche-Olsen,

Om Abelkonkurransen – praktisk gjennomføring

Generelt

 • Konkurransen er primært rettet mot elever i videregående skole, men det er også mulig for yngre elever å delta. I konkurransens historie er det ikke uvanlig at ungdomsskoleelever har kommet til finalen og oppnådd god plassering der.
 • Det er ikke individuell påmelding til konkurransen. Det er skoler som melder sin interesse for å delta med en eller flere av sine elever.
 • Videregående skoler som har vært med tidligere, får automatisk oppgavene tilsendt. NB Fra 2016 av skjer distribusjonen digitalt. Registrerte skolekontakter får epost med detaljert informasjon. Ungdomsskoler og barneskoler må melde seg på hvert år de ønsker å delta.
 • Spesielt for elever som gjerne vil delta: Be læreren din om å ordne så du kan være med. Om ingen lærer ved din egen skole kan eller vil hjelpe til, kan du godt delta ved en annen skole enn din egen, om du kan finne en lærer der som er villig til å ta deg med. Dette er særlig aktuelt for ungdomsskoleelever, som ofte deltar ved en videregående skole i nærheten.
 • Spesielt for lærere: Hvis skolen din har skiftet adresse, vil vi gjerne vite det. Vi har ikke automatisk oppdaterte adresselister. Og be gjerne de(n) som sorterer posten om å være på utkikk etter oppgavene, så de ikke havner hos feil lærer. Konvolutten kommer fra NTNU.

Første runde

 • Første runde holdes ved skolene, normalt første torsdag i november. Men noen år må vi legge den til torsdag i uken før eller etter for å unngå kollisjon med Operasjon Dagsverk.
 • Prøven blir sendt til skolene, som regel adressert til «Hovedlærer/fagkoordinator for matematikk/realfag».
  Når tiden for konkurransen nærmer seg, vil vi holde hjemmesiden oppdatert med informasjon om tidsplanen og når oppgavene blir sendt ut.
 • Prøven tar 100 minutter. I tillegg må det regnes tid så elevene kan fylle ut forsidearket med navn og andre personlige opplysninger. Ingen hjelpemidler er tillatt under prøven, annet enn kladdepapir og skriveredskaper.
 • Ansvarlig lærer ved skolen går gjennom svararkene, beregner poengsum, og sender inn til Abelkonkurransen innen en uke etter prøven.
 • Resultatlister og diplomer til de beste blir sendt til skolene sammen med oppgavene til andre runde. Vi tar mål av oss til å få sendt ut dette i tide så diplomene kan deles ut under juleavslutningen, men vi har ikke alltid lykkes med dette.

Andre runde

 • Om lag de beste 10% fra første runde går videre til andre runde.
 • Andre runde holdes også ved skolene, etter samme opplegg som første runde.
 • Det deles ikke ut diplom etter andre runde.

Finalen

 • Finalen holdes ved NTNU i Trondheim i begynnelsen av mars. Den starter med noen dagers treningsleir, hvor deltakerne lærer noen nyttige matematiske teknikker, og ikke minst hvordan argumenter og bevis føres. Abelkonkurransen dekker reise og opphold for deltakerne.

Internasjonale konkurranser

 • Deltakelse i internasjonale konkurranser er normalt forbeholdt finalistene i Abelkonkurransen. I tillegg kommer formelle krav som varierer noe fra konkurranse til konkurranse, blant annet aldersbegrensninger og krav til statsborgerskap eller varig oppholdstillatelse. Uttak til den internasjonale matematikkolympiaden (IMO) skjer primært på grunnlag av resultater fra finalen og den nordiske matematikkonkurransen (NMC).
Dette nettstedet fungerer bedre med javascript.